Sąlygos ir nuostatos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1.Šios pirkimo-pardavimo taisyklės nustato pirkėjo-pardavėjo ir Beige.lt(toliau portalo) tarpusavio teises,pareigas ir atsakomybę.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento,kai pirkėjas ,radęs norimą prekę perveda į Beige.lt portalo sąskaitą reikiamą pinigų sumą,o pardavėjas ,gavęs patvirtinimą,išsiunčia pirkėjui prekę.

2.2 Kiekviena sutartis ,sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma Beige.lt duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės.

3.1Pirkėjas turi teisę pirkti prekes , vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

3.2. Pirkėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti portalo  darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis portalu..

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti portalo veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis portalo  teikiamomis paslaugomis.

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas

7.2. Pristatymo kaina – sutartinė,tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

7.3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu, pristatančiu prekes, patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

7.5. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.

8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą (kurią pateikia svetainės BEIGE administratorius).

8.1.2. Už prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

8.1.3. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo vartojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis Pardavėjo portale  BEIGE.LT nurodytu el. adresu pagalba@beige.lt arba portale nurodytu telefonu.

 8.3    Prie grąžinamų prekių priklauso: rūbai,avalynė,galvos apdangalai,kai kurie aksesuarai- pirštinės ir rankinės.

  •   Atskirų prekių kategorijų atžvilgiu mes taikome skirtingus garantinius įsipareigojimus
  •   Negrąžinamų prekių kategorijoms priklauso:meno kūriniai,knygos,kvepalai ,kosmetika,prekės vaikams ir kūdikiams,buitinė technika ir elektronika.Prekės sportui,laisvalaikiui,turizmui.Kompiuterinė technika.Baldai ir namų interjero prekės.Mobilūs telefonai,foto,video ir kitos prekės.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektroniniu portalu  pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroniniame portale  patvirtinimas prisijungimo prie elektroninio portalo  duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninio portalo  duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninio portalo duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinio portalo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroniniame portale esančias nuorodas.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Portalas Beige.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia  portalo Beige.lt nurodytu adresu pagalba@beige.lt.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.